Sözlükte "dirhem" ne demek?

1. Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; ıstanbul için bir dirhem 3,207 gram olarak saptanmıştır.
2. Bir tür gümüş paradirhem

Dirhem kelimesinin ingilizcesi

[Dirham] n. drachma, drachm, dram
Köken: Arapça